Wednesday, May 11, 2011

Blåmusslan is THE SHIT!

Det är ju det jag säger, blåmusslan är
framtidens resurs och stora hjälte!


Ur dagens GöteborgsPosten:
"Statliga Vinnova, som årligen satsar cirka två miljarder i forskning och utveckling, har beslutat att satsa 60 miljoner kronor i 49 företag inom ramen för programmet Forska & Väx i små och medelstora företag...
Till de kanske mer spektakulära projekten hör att Biopolymer Products of Sweden, Göteborg, har fått 1,5 miljoner kronor för att ta fram en miljövänlig rostskyddsprodukt som bygger på protein från blåmusslor.
– Vi ska nu gå från laboratoriemiljö till industriell skala. I blåmusslans fot finns ett protein med rostskyddande egenskaper. Ur 100 kilo blåmusslor får vi fram totalt tre gram protein som vi kan använda för att rostskyddsbehandla närmare 400 kvadratmeter yta, säger Björn Strandwitz...
I ett första skede hoppas man kunna ersätta krombaserat rostskydd med det miljövänliga proteinet från blåmusslan..."
Jag har tidigare tjatat om blåmusslan här!
Mmmmm... mussla...