Monday, December 13, 2010

Tafsa inte på folkbildningen!

Sälja ut folkbiblioteken? Folkbibliotek som vinstdrivande aktörer på marknaden?

URSÄKTA MIG!?

Som Annina Rabe skriver i dagens SvD, om Nacka kommuns utförsäljning av sina bibliotek;

"Det innebär att biblioteken inom ett år kan komma att drivas helt eller delvis i privat regi. Det innebär också att biblioteken måste vara vinstdrivande för sin överlevnad. Att biblioteken måste spela på marknadens villkor som alla andra kommersiella aktörer.
Det är en utveckling som kan bli förödande. Det innebär att en av samhällets viktigaste fria utposter för yttrandefrihet och demokrati raseras. Kort sagt att hela folkbibliotekstanken faller som ett korthus.
Och med de tankar som redan nu florerar i biblioteksvärlden – där grundvärden som gratis tillgång till bildning och kultur till varje pris måste ersättas med tomma tidstypiska politikerfloskler – är det bara alltför lätt att föreställa sig vad ett bibliotek i fel händer skulle kunna förvandlas till. Hur kravet på vinst skulle påverka utbudet och verksamheten."
Ja vad skulle folkbibban kunna förvandlas till om vi tvingas marknadsanpassa oss efter enbart Top 10-listorna utan utrymme för att öppna upp låntagarnas ögon för en större litterär värld än den anglosaxiska? Om vi bara satsade på storslagna Hollywoodproduktioner i stället för att försöka representera hela världen i DVD-hyllan? Vad händer när det inte längre finns några tysta studie-/läsplatser i samhället, utanför hemmets fyra väggar?
Jag är för utveckling (och det ska läsaren vet att de flesta bibliotek behöver!), men jag är banne mig inte för avveckling och det är PRECIS vad som kommer hända om biblioteken säljs ut med vinstdrivande målsättning.
Några bibliotekarier har uttryckt ett intresse av att driva vidare biblioteken i Nacka privat, men vad händer om de tröttnar om 10 år? Vem tar över? Och vilka intressen framför de nya ägarna? Vilken profilering satsas det på? En bred folkbildande eller en smal specialare? Hur tjänas pengarna, hyr man ut böckerna?
Vi har redan specialbibliotek i Sverige och de behövs absolut, men om inte folkbibliotekets breda bestånd skyddas riskerar vi att stå med enbart specialbibliotek med vissa utvalda författares verk (och åsikter) till slut. Jag gillar Dieselverkstaden som fan, men jag tror verkligen inte att det är en allmänt funktionell lösning på frågan om folkbibliotekens framtid. Det är dock en utmärkt inspirationskälla för den egna, lokala verksamheten.
Kalla mig stenkonservativ... men jag har hemskt svårt för tanken om att sälja ut skolan, vården och biblioteken i den aspekten att det ska vara VINSTDRIVANDE.

4 comments:

vitter said...

Men hur tänkte man där då? Inte alls, förmodligen, som vanligt... Det måste ju vara folk som inte har en aning om vad bibliotek är och hur de fungerar.

Sofie said...

Vitter: Nepp... och som tror att en lösning passar alla, så nu ska ALLA bli aktiebolag typ... men det kommer ju fortfarande vara kommunen som finansierar så jag fattar inte grejen? Det är väl bättre att kolla med personalen själva hur läget är och vilka förändringar de vill genomföra i stället för att åbäka sig med utförsäljning?

Anonymous said...

Väl talat, min sköna. :-/ Det är ett folkmord! Eller ja... Kanske inte, men fan inte långt ifrån. Bok-bål nästa?

Sofie said...

Kseenaa: Tackar! Tänk om alla kunde vara så kloka som du, jag och vitter.